Zastosowanie zmodyfikowanej rębni IIIb do przebudowy drzewostanu sosnowego na siedlisku Lśw

Autor obrazu: J. Zajączkowski

W miejscach przerzedzeń wycięto duże gniazda, pozostawiając luźną osłonę górną, które odnowiono bukiem. Pozostałą powierzchnię przygotowano pod sztuczne odnowienie buka i jodły. Ten sposób odnowienia nie zapewnia jednak wskazanego dla jodły zróżnicowania wysokościowego oraz dostatecznie długiego okresu zdejmowania osłony górnej.