Przejściowy drzewostan osikowo-brzozowy na terenie byłego poligonu

Autor obrazu: J. Zajączkowski

Drzewostan jest całkowicie niezgodny z gospodarczym typem drzewostanu przewidzianym dla siedliska BMśw. Jego przebudowa w pokazanym momencie wiązałaby się jednak z nieuzasadnioną stratą przyrostu grubości drzew, który będzie się intensywnie odkładał jeszcze przez kilkanaście lat.