Podsadzenia buka pod brzozą, odnowioną samorzutnie na fragmencie młodnika uszkodzonym przez śnieg

Autor obrazu: J. Zajączkowski

Okap brzozy zabezpiecza uprawę bukową przed przymrozkami, jednak daje zbyt słaby cień, aby zapobiec postępującej ekspansji traw i zdziczeniu gleby na żyznym siedlisku LMśw. W takich warunkach potrzebna będzie szczególnie staranna i częsta pielęgnacja uprawy.