Podgląd obrazów i ich opisów na wybranej stronie tematycznej oraz stronach bezpośrednio podrzędnych (jeśli występują)
 
Strona: Rębnia stopniowa gniazdowa udoskonalona IVd
 
Rozdział:
Geneza i zastosowanie
 
Poszerzanie naturalnie odnowionych gniazd dębowych w rębni IVd (B.B.)
 
Do poszerzenia wykorzystano dość silne cięcia brzegowe w otaczającym drzewostanie dębowo-sosnowym.
 
Id=10575


1.Strefa cięć brzegowych
 
Rozdział:
Główne zasady stosowania
 
Planowanie granic transportu i innych elementów ładu przestrzennego w rębni IVd (S.D.)
 
Projekt przebiegu granic transportu w terenie nizinnym dostosowano do układu dróg i rozmieszczenia innych drzewostanów w oddziale. Uwzględniono istniejące odnowienia. Przewidziano lokalizację szlaków zrywkowych i składnic.
 
Id=10505


1.Granica transportu w środku oddziału
 
Rozdział:
Organizacja i technika cięć
 
Rębnia IVd w drzewostanie bukowym (L.B.)
 
Id=10028


1.Ośrodek odnowieniowy
 
Zachowanie ładu czasowego podczas cięć w rębni IVd (S.D.)
 
Cięcia rozpoczyna się przy granicach transportu. Istniejące ośrodki odnowieniowe są sukcesywnie poszerzane. Nowe ośrodki zakłada się możliwie daleko od szlaków zrywkowych.
 
Id=10504


1.Strefa planowanych cięć (w I i II dziesięcioleciu)

2.Obecne kępy odnowień

3.Granica transportu w środku oddziału
 
Rozdział:
Zalety
 
Poszerzone gniazdo dębowe na siedlisku LMśw (J.Z.)
 
Przebudowa drzewostanu na siedlisku LMśw. Ekscentryczny kierunek poszerzenia (głównie na południe) zapewnia najmłodszym nasadzeniom osłonę drzewostanu, jednocześnie zwiększając dostęp światła do starszych podrostów.
 
Id=10707


1.Strefa poszerzenia gniazda dębowego