Podgląd obrazów i ich opisów na wybranej stronie tematycznej oraz stronach bezpośrednio podrzędnych (jeśli występują)
 
Strona: Las jako siedlisko ptaków
 
Rozdział:
Gatunki środowisk typowo leśnych
 
Świstunka leśna to przykład gatunku wnętrza lasu, który unika otwartych powierzchni zrębowych (G.Z.)
 
Id=10781


1.Świstunka we wnętrzu lasu
 
Rozdział:
Gatunki ekotonowe i niewielkich środowisk otwartych
 
Naziemne gniazdo skowronka borowego - gatunku zasiedlającego uprawy w rębni zupełnej (G.Z.)
 
Id=10756
 
Gniazdo kwiczoła - gatunku chętnie zasiedlającego obrzeża zrębów (G.Z.)
 
Id=10780