Podgląd obrazów i ich opisów na wybranej stronie tematycznej oraz stronach bezpośrednio podrzędnych (jeśli występują)
 
Strona: Rębnie a szkodliwe owady
 
Rozdział:
(początek strony)
 
Uprawy sosnowe z sadzenia są bardziej niż odnowienia naturalne narażone na szkody od szeliniaka (J.Z.)
 
Chrząszcze szeliniaka w pułapce na zrębie.
 
Id=10677
 
Rozdział:
Zagrożenia dla drzewostanów sąsiadujących ze zrębem
 
Impulsy zapachowe mocno przywabiają szeliniaka na powierzchnie zrębów w drzewostanach sosnowych (P.Z.)
 
Id=10768