Literatura uzupełniająca do strony:
Zagospodarowanie brzegu lasu
 
Poniżej zestawiono pozycje literatury zawierające informacje uzupełniające do treści przedstawionych na wybranej stronie tematycznej. Odnośniki od nazwisk autorów kierują do zestawień wszystkich tych pozycji danego autora, które zostały wykorzystane w poradniku.
 
  • "Instrukcja ochrony lasu" Kolk A. (red.), Wyd. CILP, Warszawa, 2004.
  • "Zasady Hodowli Lasu" Rozwałka Z. (red.), ORWLP, Bedoń, 2003.
  • "Zasady prowadzenia gospodarki leśnej wokół aglomeracji miejskich" Ważyński B., Bibl. Leśn. z. 253, 2007.
  • "Zwiększanie różnorodności biologicznej przez zabiegi hodowlano-leśne" Bernadzki E., Sylwan 3, 1993.

  •  
    Zobacz również:     Pełny wykaz wykorzystanych w poradniku pozycji literatury     Zestawienie wszystkich autorów