Literatura uzupełniająca do strony:
Cięcia odnowieniowe na obszarach chronionych
 
Poniżej zestawiono pozycje literatury zawierające informacje uzupełniające do treści przedstawionych na wybranej stronie tematycznej. Odnośniki od nazwisk autorów kierują do zestawień wszystkich tych pozycji danego autora, które zostały wykorzystane w poradniku.
 
  • "Ochrona leśnej różnorodności biologicznej w pracy leśniczego" Zawadzka D., Zawadzki J., Bibl. Leśn. z. 152, 2001.
  • "Ochrona przyrody w lasach zagospodarowanych" Kapuściński R., Bibl. Leśn. z. 125, 2000.
  • "Rekreacja w lasach w koncepcji leśnictwa wielofunkcyjnego" Ważyński B., Bibl. Leśn. z. 142, 2001.
  • "Zagospodarowanie lasu rezerwatu częściowego Świętokrzyskiego Parku Narodowego metodą drzewostanową przy zastosowaniu udoskonalonych rębni" Zieliński T., Sylwan 5, 1974.
  • "Zasady prowadzenia gospodarki leśnej wokół aglomeracji miejskich" Ważyński B., Bibl. Leśn. z. 253, 2007.
  • "Znaczenie lasów dla ochrony przyrody" Symonides E., Bibl. Leśn. z. 143, 2001.

  •  
    Zobacz również:     Pełny wykaz wykorzystanych w poradniku pozycji literatury     Zestawienie wszystkich autorów