Literatura uzupełniająca do strony:
Charakterystyka cięcia przerębowego
 
Poniżej zestawiono pozycje literatury zawierające informacje uzupełniające do treści przedstawionych na wybranej stronie tematycznej. Odnośniki od nazwisk autorów kierują do zestawień wszystkich tych pozycji danego autora, które zostały wykorzystane w poradniku.
 
  • "Nowa metoda programowania rozwoju zasobów leśnych w przerębowym sposobie gospodarowania" Poznański R., Sylwan 2, 1999.
  • "Nowoczesne metody gospodarowania w lasach górskich" Poznański R., Jaworski A., Wyd. CILP, 2000.
  • "Wybór etatu rębnego w sposobie zagospodarowania lasu rębnią częściową" Poznański R., Sylwan 10, 1995.

  •  
    Zobacz również:     Pełny wykaz wykorzystanych w poradniku pozycji literatury     Zestawienie wszystkich autorów