Literatura uzupełniająca do strony:
Drzewostany przejściowe
 
Poniżej zestawiono pozycje literatury zawierające informacje uzupełniające do treści przedstawionych na wybranej stronie tematycznej. Odnośniki od nazwisk autorów kierują do zestawień wszystkich tych pozycji danego autora, które zostały wykorzystane w poradniku.
 
  • "Analiza procesu przebudowy górskich sosnowych drzewostanów przedplonowych" Zięba S., Sylwan 10, 2007.
  • "Nowoczesne metody gospodarowania w lasach górskich" Poznański R., Jaworski A., Wyd. CILP, 2000.
  • "Przyrodnicze aspekty przeznaczania drzewostanów do przebudowy" Rozwałka Z., Bibl. Leśn. z. 154, 2001.
  • "Wzrost i rozwój odnowień jodły, buka, dębu i lipy pod okapem drzewostanu modrzewiowego o różnym stopniu przerzedzenia " Bellon S., Żybura H., Andrzejczyk T., Sylwan 9/10, 1983.

  •  
    Zobacz również:     Pełny wykaz wykorzystanych w poradniku pozycji literatury     Zestawienie wszystkich autorów