Literatura uzupełniająca do strony:
Efekty ekologiczne rębni
 
Poniżej zestawiono pozycje literatury zawierające informacje uzupełniające do treści przedstawionych na wybranej stronie tematycznej. Odnośniki od nazwisk autorów kierują do zestawień wszystkich tych pozycji danego autora, które zostały wykorzystane w poradniku.
 
  • "Ekologiczne podstawy hodowli lasu" Szymański S., PWRiL Warszawa, 1986.
  • "Problem występowania nie sprzyjających warunków atmosferycznych w hodowli lasu" Mikułowski M., Bibl. Leśn. z. 84, 1997.
  • "Zasady Hodowli Lasu" Rozwałka Z. (red.), ORWLP, Bedoń, 2003.
  • "Znaczenie allelopatii dla hodowli lasu" Jaworski A., Sylwan 7, 1988.

  •  
    Zobacz również:     Pełny wykaz wykorzystanych w poradniku pozycji literatury     Zestawienie wszystkich autorów