Literatura uzupełniająca do strony:
Klasyfikacja i opisy rębni
 
Poniżej zestawiono pozycje literatury zawierające informacje uzupełniające do treści przedstawionych na wybranej stronie tematycznej. Odnośniki od nazwisk autorów kierują do zestawień wszystkich tych pozycji danego autora, które zostały wykorzystane w poradniku.
 
 • "Cięcia odnowieniowe: Poradnik leśniczego" Bernadzki E., PWRiL, Warszawa, 2000.
 • "Hodowla lasu (Rębnie. Zasady projektowania upraw)" Jaworski A., Wyd. AR Kraków, 1995.
 • "Próba udoskonalenia i ujednolicenia klasyfikacji rębni dla potrzeb Państwowego Gospodarstwa Leśnego" Szymański S., Sylwan 7, 1984.
 • "Rębnie i ich znaczenie w gospodarce leśnej" Hanak B., Bibl. Leśn. z. 160, 2002.
 • "Rębnie w gospodarstwie leśnym: Poradnik leśniczego" Puchalski T., PWRiL, Warszawa, 2000.
 • "Różnice w poglądach na klasyfikacje rębni" Graniczny S., Las. Pol. 11, 1976.
 • "Sens czy bezsens odrębnej nomenklatury i klasyfikacji rębni wyłącznie dla potrzeb praktyki leśnej" Szymański S., Las. Pol. 5, 1985.
 • "Systematyka rębni jest prawidłowa" Anon., Las. Pol. 11, 1983.
 • "Systematyka rębni rozwija się w sposób ukierunkowany" Graniczny S., Las. Pol. 8, 1984.
 • "Uwagi do projektu nowych Zasad hodowli lasu" Twaróg J., Przegl. Leśn. 6, 2000.
 • "Zasady Hodowli Lasu" Rozwałka Z. (red.), ORWLP, Bedoń, 2003.

 •  
  Zobacz również:     Pełny wykaz wykorzystanych w poradniku pozycji literatury     Zestawienie wszystkich autorów