Literatura uzupełniająca do strony:
Naturalne odnawianie buka
 
Poniżej zestawiono pozycje literatury zawierające informacje uzupełniające do treści przedstawionych na wybranej stronie tematycznej. Odnośniki od nazwisk autorów kierują do zestawień wszystkich tych pozycji danego autora, które zostały wykorzystane w poradniku.
 
  • "Charakterystyka hodowlana drzew leśnych" Jaworski A., Wyd. GUTENBERG, Kraków, 1995.
  • "Ekonomiczne problemy programowania hodowlanego - optymalizacja wieku rębności drzewostanów bukowych" Partyka T., Arbatowski S., Sobczak R., Sylwan 1, 1995.
  • "Hodowlana ocena naturalnych odnowień buka we wschodniej części Pojezierza Pomorskiego" Chodnik T., Sylwan 1, 1978.
  • "Inicjowanie odnowienia naturalnego buka" Kopryk W., Las. Pol. 13, 1993.
  • "Nowoczesne metody gospodarowania w lasach górskich" Poznański R., Jaworski A., Wyd. CILP, 2000.
  • "Pokrywa śnieżna jako czynnik wpływający na przeżywalność i kiełkowanie bukwi" Piotrowski M., Skrzydłowski T., Sylwan 2, 2007.
  • "Rębnie w gospodarstwie leśnym: Poradnik leśniczego" Puchalski T., PWRiL, Warszawa, 2000.

  •  
    Zobacz również:     Pełny wykaz wykorzystanych w poradniku pozycji literatury     Zestawienie wszystkich autorów