Literatura uzupełniająca do strony:
Naturalne odnawianie dębu
 
Poniżej zestawiono pozycje literatury zawierające informacje uzupełniające do treści przedstawionych na wybranej stronie tematycznej. Odnośniki od nazwisk autorów kierują do zestawień wszystkich tych pozycji danego autora, które zostały wykorzystane w poradniku.
 
 • "Charakterystyka hodowlana drzew leśnych" Jaworski A., Wyd. GUTENBERG, Kraków, 1995.
 • "Dalsze wyniki badań nad wpływem rodzaju rębni na wzrost młodników dębowych" Małys L., Magnuski K., Sylwan 11-12, 1988.
 • "Dąb z siewu alternatywą na lata dobrego urodzaju" Ankudo L., Przegl. Leśn. 2, 2006.
 • "Eksperymentalne odnowienie dębu bezszypułkowego (Quercus sessilis Ehrh.) w Kampinoskim Parku Narodowym" Tarasiuk S., Sylwan 9, 1999.
 • "Inicjowanie odnowień naturalnych na powierzchni w Puszczy Białowieskiej" Grzywiński R., Las. Pol. 2, 1998.
 • "Konsekwencje hodowlane obumierania dębów" Bernadzki E., Grynkiewicz J., Sylwan 8, 2006.
 • "Naturalne odnowienie dębu szypułkowego w drzewostanach sosnowych" Pigan M., Pigan I., Sylwan 9, 1999.
 • "O odnowieniu naturalnym w Puszczy" Grzywiński R., Las. Pol. 6, 2006.
 • "Odnowienia naturalne w Nadleśnictwie Garwolin (2)" Markuszewski P., Zygmont T., Las. Pol. 18, 1999.
 • "Odnowienie naturalne dębu w Leśnym Kompleksie Promocyjnym "Puszcza Białowieska" - stan, warunki i perspektywy" Paluch R., Sylwan 1, 2005.
 • "Odnowienie naturalne. Dąb" Barzdajn W., Zientarski J., Bibl. Leśn. 28, 1993.
 • "Strategie hodowlane w zamierających drzewostanach dębowych" Tarasiuk S., Las. Pol. 7, 2005.
 • "Sukcesja dębu w drzewostanach sosnowych na siedliskach borowych" Gniot M., Sylwan 5, 2007.
 • "Warunki powstawania odnowienia naturalnego w drzewostanach dębowych" Piwowar T., Las. Pol. 20, 1994.
 • "Wpływ rodzaju rębni i przygotowania gleby na rozwój upraw dębowych" Hernik I., Sylwan 10, 1974.
 • "Wzrost młodego pokolenia dębu szypułkowego (Quercus robur L.) w warunkach rębni zupełnej, częściowej i gniazdowej" Magnuski K., Sylwan 7, 1976.

 •  
  Zobacz również:     Pełny wykaz wykorzystanych w poradniku pozycji literatury     Zestawienie wszystkich autorów