Literatura uzupełniająca do strony:
Naturalne odnawianie wybranych gatunków
 
Poniżej zestawiono pozycje literatury zawierające informacje uzupełniające do treści przedstawionych na wybranej stronie tematycznej. Odnośniki od nazwisk autorów kierują do zestawień wszystkich tych pozycji danego autora, które zostały wykorzystane w poradniku.
 
 • "Ekologiczny model gospodarki leśnej" Bernadzki E., Bibl. Leśn. 3, 1991.
 • "Gospodarka leśna w obliczu zmian klimatu" Bernadzki E., Sylwan 1, 1995.
 • "Hodowla lasu a zamieranie jesionów" Zachara T., Gil W., Łukaszewicz J., Paluch R., Las. Pol. 12, 2006.
 • "Naturalne odnowienie lasu" Leibundgut H., PWRiL, Warszawa, 2005.
 • "Naturalne odnowienie lasu - wyzwaniem dla leśników" Kwiecień E., Las. Pol. 7, 1995.
 • "O większą popularność naturalnego odnowienia lasu" Modrzyński J., Las. Pol. 15-16, 1978.
 • "Odnawianie lasu w reglu górnym Sudetów Zachodnich" Gorzelak A., Sylwan 11, 1993.
 • "Odnowienie lasu naturalnego na przykładzie powierzchni badawczej w Białowieskim Parku Narodowym" Zajączkowski J., Sylwan 7, 1999.
 • "Odnowienie naturalne w zamierających drzewostanach Puszczy Jodłowej" Anon., Sylwan 10, 1988.
 • "Racjonalne odnowienie lasu (3) Udany samosiew świerka" Modrzyński J., Las. Pol. 21, 1978.
 • "Urządzeniowe aspekty dojrzałości lasu do naturalnego odnowienia" Anon., Sylwan 5, 2001.
 • "Uwagi dotyczące naturalnego odnowienia sosny" Heinsdorf M., Las. Pol. 24, 1994.
 • "Warunki odnowienia" Tomczyk S., Las. Pol. 1, 1990.
 • "Wpływ gryzoni na naturalne odnawianie się drzew i krzewów w zbiorowiskach leśnych" Skrzydłowski T., Sylwan 12, 2001.
 • "Wykorzystujmy to, co już mamy" Paluch R., Las. Pol. 7, 2007.
 • "Występowanie nalotów w lasach Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe" Głaz J., Zajączkowski G., Sylwan 5, 2002.
 • "Znaczenie gryzoni w odnowieniach naturalnych" Skrzydłowski T., Las. Pol. 6, 2005.

 •  
  Zobacz również:     Pełny wykaz wykorzystanych w poradniku pozycji literatury     Zestawienie wszystkich autorów