Literatura uzupełniająca do strony:
Przebudowa drzewostanów
 
Poniżej zestawiono pozycje literatury zawierające informacje uzupełniające do treści przedstawionych na wybranej stronie tematycznej. Odnośniki od nazwisk autorów kierują do zestawień wszystkich tych pozycji danego autora, które zostały wykorzystane w poradniku.
 
 • "Cele hodowlane i ich realizacja w przebudowie drzewostanów" Bernadzki E., Sylwan 12, 2006.
 • "Cele i metody przebudowy drzewostanów w parkach krajobrazowych" Stępień E., Zielony R., Sylwan 4, 1989.
 • "Cięcia odnowieniowe a emisje przemysłowe" Hanak B., Las. Pol. 19, 1989.
 • "Cięcia rębne w lasach ochronnych" Puchalski T., Las. Pol. 7, 1974.
 • "Czy i jak przebudowywać?" Święcicki Z., Głos L. 11, 2004.
 • "Eksperymentalne odnowienie dębu bezszypułkowego (Quercus sessilis Ehrh.) w Kampinoskim Parku Narodowym" Tarasiuk S., Sylwan 9, 1999.
 • "Gospodarka leśna w obliczu zmian klimatu" Bernadzki E., Sylwan 1, 1995.
 • "Hodowlano-urządzeniowa analiza drzewostanów "pocenturowskich" w Puszczy Białowieskiej" Brzeziecki B., Borecki T., Sylwan 7, 2001.
 • "Kierunki postępowania hodowlanego w lasach karpackich wobec zmieniających się warunków środowiska" Fabijanowski J., Jaworski A., Sylwan 8, 1996.
 • "Kilka uwag na temat przebudowy drewostanów" Kozłowski A., Przegl. Leśn. 1, 1999.
 • "Niektóre problemy organizacji ładu czasowego w przebudowie drzewostanów sosnowych" Lipka-Chudzik E., Stępień E., Sylwan 12, 1996.
 • "Nowoczesne metody gospodarowania w lasach górskich" Poznański R., Jaworski A., Wyd. CILP, 2000.
 • "Praktyczne zagadnienia gospodarstwa przebudowy w urządzaniu lasu" Gajewski D., Zajączkowski S., Sylwan 12, 2006.
 • "Problem przebudowy drzewostanów olszy szarej w regionie bieszczadzkim" Tokarz Z., Sylwan 3, 1975.
 • "Problematyka przebudowy w urządzaniu lasu" Miś R., Sylwan 12, 2006.
 • "Przebudowa drzewostanów" Laurow Z., Las. Pol. 5, 2005.
 • "Przebudowa drzewostanów na przykładzie Nadleśnictwa Łobez" Rymszewski W., Przegl. Leśn. 8, 2007.
 • "Przebudowa drzewostanów w Nadleśnictwie Jamy" Tarnawski A., Przegl. Leśn. 1, 2000.
 • "Przebudowa drzewostanów w planowaniu urządzeniowym" Czuba M., Przypaśniak J., CILP, Warszawa, 2006.
 • "Przebudowa drzewostanów w trwale zrównoważonym leśnictwie" Fonder W., Bibl. Leśn. z. 251, 2007.
 • "Przebudowa składu gatunkowego i struktury drzewostanów w Lasach Państwowych" Rozwałka Z., Bibl. Leśn. z. 210, 2005.
 • "Przyrodnicze aspekty przeznaczania drzewostanów do przebudowy" Rozwałka Z., Bibl. Leśn. z. 154, 2001.
 • "Struktura cech biometrycznych niektórych gatunków drzew pochodzących z podsadzenia w przebudowywanym drzewostanie świerkowym (Picea abies (L.) Karst)" Magnuski K., Jaszczak R., Małys L., Sylwan 5, 2001.
 • "Tworzenie i prowadzenie gospodarstwa przebudowy lasu" Czuba M., Bibl. Leśn. z. 256, 2007.
 • "Zasady prowadzenia gospodarki leśnej wokół aglomeracji miejskich" Ważyński B., Bibl. Leśn. z. 253, 2007.
 • "Zastanówmy się dobrze... czyli o niektórych problemach wyboru rębni w celu przebudowy litych sośnin na drzewostany dębowo-sosnowe" Karczmarski J., Kołodziej Z., Las. Pol. 15-16, 2007.

 •  
  Zobacz również:     Pełny wykaz wykorzystanych w poradniku pozycji literatury     Zestawienie wszystkich autorów