Literatura uzupełniająca do strony:
Rębnia gniazdowa zupełna IIIa
 
Poniżej zestawiono pozycje literatury zawierające informacje uzupełniające do treści przedstawionych na wybranej stronie tematycznej. Odnośniki od nazwisk autorów kierują do zestawień wszystkich tych pozycji danego autora, które zostały wykorzystane w poradniku.
 
 • "Dąb z siewu alternatywą na lata dobrego urodzaju" Ankudo L., Przegl. Leśn. 2, 2006.
 • "Inicjowanie odnowień naturalnych na powierzchni w Puszczy Białowieskiej" Grzywiński R., Las. Pol. 2, 1998.
 • "Refleksje na temat rębni gniazdowo-zupełnej" Szwed J., Sylwan 2, 1988.
 • "Rębnia gniazdowo-zupełna tylko dla borów mieszanych" Szwed J., Las. Pol. 12, 1983.
 • "Sposób Mortzfelda przebudowy składu gatunkowego drzewostanów" Ceitel J., Perz B., Sylwan 7, 2006.
 • "Struktura dębu szypułkowego w kępach po rębni zupełnej gniazdowej zastosowanej do przebudowy starodrzewia sosnowego" Magnuski K., Małys L., Gołojuch P., Sylwan 7, 1997.
 • "Struktura drzewostanu i jej znaczenie ekologiczno-hodowlane" Brzeziecki B., Bibl. Leśn. z. 224, 2005.
 • "Uwagi na temat "Rębni Tychowskich"" Karczmarski J., Kołodziej Z., Las. Pol. 12, 2003.
 • "Wpływ odległości od ściany drzewostanu na zagęszczenie i przeżywalność nalotów sosny zwyczajnej (Pinus sylvestris L.) na zrębach zupełnych i gniazdach" Andrzejczyk T., Sylwan 1, 2000.
 • "Wpływ rodzaju rębni i przygotowania gleby na rozwój upraw dębowych" Hernik I., Sylwan 10, 1974.
 • "Wykorzystujmy to, co już mamy" Paluch R., Las. Pol. 7, 2007.
 • "Zasady Hodowli Lasu" Rozwałka Z. (red.), ORWLP, Bedoń, 2003.

 •  
  Zobacz również:     Pełny wykaz wykorzystanych w poradniku pozycji literatury     Zestawienie wszystkich autorów