Literatura uzupełniająca do strony:
Rębnia stopniowa brzegowo-smugowa IVc
 
Poniżej zestawiono pozycje literatury zawierające informacje uzupełniające do treści przedstawionych na wybranej stronie tematycznej. Odnośniki od nazwisk autorów kierują do zestawień wszystkich tych pozycji danego autora, które zostały wykorzystane w poradniku.
 
 • "Charakterystyka cech biomorfologicznych świerka w górnoreglowym borze Pilska w zależności od budowy i struktury drzewostanu" Pach M., Bartkowicz L., Skoczeń W., Sylwan 1, 2001.
 • "Cięcia odnowieniowe: Poradnik leśniczego" Bernadzki E., PWRiL, Warszawa, 2000.
 • "Hodowla lasu (Rębnie. Zasady projektowania upraw)" Jaworski A., Wyd. AR Kraków, 1995.
 • "Lasy falowe, czyli o niezamierzonym lecz nieprzypadkowym podobieństwie pomiędzy rębnią Wagnera i lasami naturalnymi" Bolibok L., Sylwan 10, 2003.
 • "Naturalne odnowienie lasu" Leibundgut H., PWRiL, Warszawa, 2005.
 • "Nowoczesne metody gospodarowania w lasach górskich" Poznański R., Jaworski A., Wyd. CILP, 2000.
 • "Rębnie w górach" Twaróg J., Bibl. Leśn. 15, 1990.
 • "Rębnie w świerczynach górskich" Twaróg J., Las. Pol. 1, 2002.

 •  
  Zobacz również:     Pełny wykaz wykorzystanych w poradniku pozycji literatury     Zestawienie wszystkich autorów