Literatura uzupełniająca do strony:
Rębnia stopniowa gniazdowa udoskonalona IVd
 
Poniżej zestawiono pozycje literatury zawierające informacje uzupełniające do treści przedstawionych na wybranej stronie tematycznej. Odnośniki od nazwisk autorów kierują do zestawień wszystkich tych pozycji danego autora, które zostały wykorzystane w poradniku.
 
  • "Buk czy jodła ? Fitosocjologia a wybór celu hodowlanego w dolnoreglowych lasach Karpat" Anon., Las. Pol. 15-16, 2005.
  • "Kierunki doskonalenia szwajcarskiej rębni przerębowo-zrębowej" Stępień E., Las. Pol. 6, 1982.
  • "Metoda oceny wpływu procesu starzenia i wyrębu na rozkład drzewostanów w klasach wieku w przerębowo-zrębowym sposobie zagospodarowania z rębnią częściową" Poznański R., Rutkowska L., Sylwan 9, 1995.
  • "Określenie przy pomocy krzywej równowagi pożądanej struktury liczby drzew w lesie różnowiekowym" Kweczlich I., Miścicki S., Sylwan 3, 2006.
  • "Pielęgnowanie drzewostanów jodłowych i z udziałem jodły" Jaworski A., Post. Tech. Leś. 38, 1986.
  • "Znaczenie allelopatii dla hodowli lasu" Jaworski A., Sylwan 7, 1988.

  •  
    Zobacz również:     Pełny wykaz wykorzystanych w poradniku pozycji literatury     Zestawienie wszystkich autorów