Literatura uzupełniająca do strony:
Rębnia V przerębowa
 
Poniżej zestawiono pozycje literatury zawierające informacje uzupełniające do treści przedstawionych na wybranej stronie tematycznej. Odnośniki od nazwisk autorów kierują do zestawień wszystkich tych pozycji danego autora, które zostały wykorzystane w poradniku.
 
 • "Metoda oceny wpływu procesu starzenia i wyrębu na rozkład drzewostanów w klasach wieku w przerębowo-zrębowym sposobie zagospodarowania z rębnią częściową" Poznański R., Rutkowska L., Sylwan 9, 1995.
 • "Metoda określania grubościowej struktury cięć w lasach różnowiekowych" Poznański R., Sylwan 11, 2000.
 • "Naturalne odnowienie lasu" Leibundgut H., PWRiL, Warszawa, 2005.
 • "Nowa metoda programowania rozwoju zasobów leśnych w przerębowym sposobie gospodarowania" Poznański R., Sylwan 2, 1999.
 • "Nowoczesne metody gospodarowania w lasach górskich" Poznański R., Jaworski A., Wyd. CILP, 2000.
 • "O przerębowym sposobie zagospodarowania lasu na przykładzie lasów gminy Les Bayards w Szwajcarii" Stępień E., Sylwan 7, 1982.
 • "Ogólna hodowla lasu" Włoczewski T., PWRiL, Warszawa, 1968.
 • "Określenie przy pomocy krzywej równowagi pożądanej struktury liczby drzew w lesie różnowiekowym" Kweczlich I., Miścicki S., Sylwan 3, 2006.
 • "Pielęgnowanie drzewostanów jodłowych i z udziałem jodły" Jaworski A., Post. Tech. Leś. 38, 1986.
 • "Podstawy przyrostowe i ekologiczne odnawiania oraz pielęgnacji drzewostanów" Jaworski A., PWRiL, Warszawa, 2004.
 • "Rębnia gniazdowa przerębowa" Bernadzki E., Las. Pol. 12, 1972.
 • "Rębnia przerębowa" Bernadzki E., Las. Pol. 13-14, 1971.
 • "Rębnia przerębowa jako nowoczesna metoda biologicznej racjonalizacji" Paluch J., Sylwan 10, 2006.
 • "Rębnie złożone" Święcicki Z., Głos L. 11, 2006.
 • "Stosowanie rębni stopniowych i przerębowych w praktyce leśnej" Święcicki Z., Głos L. 12, 2000.
 • "Struktura lasów przerębowych w wybranych regionach orograficznych Słowacji" Saniga M., Sylwan 10, 2007.
 • "Trzebież przerębowa w drzewostanach jodłowych" Bilski M., Brzeziecki B., Matysiak A., Las. Pol. 13-14, 2006.
 • "Właściwości etatu pilności i możliwości wyrębu drzewostanów w klasach wieku" Poznański R., Sylwan 3, 1988.
 • "Znowelizowane metody ustalania etatu w przerębowym sposobie zagospodarowania lasu" Poznański R., Sylwan 1-3, 1991.

 •  
  Zobacz również:     Pełny wykaz wykorzystanych w poradniku pozycji literatury     Zestawienie wszystkich autorów