Literatura uzupełniająca do strony:
Rębnia jednostkowo-przerębowa
 
Poniżej zestawiono pozycje literatury zawierające informacje uzupełniające do treści przedstawionych na wybranej stronie tematycznej. Odnośniki od nazwisk autorów kierują do zestawień wszystkich tych pozycji danego autora, które zostały wykorzystane w poradniku.
 
  • "Kierunki doskonalenia szwajcarskiej rębni przerębowo-zrębowej" Stępień E., Las. Pol. 6, 1982.
  • "Nowoczesne metody gospodarowania w lasach górskich" Poznański R., Jaworski A., Wyd. CILP, 2000.
  • "Pielęgnowanie drzewostanów jodłowych i z udziałem jodły" Jaworski A., Post. Tech. Leś. 38, 1986.

  •  
    Zobacz również:     Pełny wykaz wykorzystanych w poradniku pozycji literatury     Zestawienie wszystkich autorów