Literatura uzupełniająca do strony:
Rębnie II częściowe
 
Poniżej zestawiono pozycje literatury zawierające informacje uzupełniające do treści przedstawionych na wybranej stronie tematycznej. Odnośniki od nazwisk autorów kierują do zestawień wszystkich tych pozycji danego autora, które zostały wykorzystane w poradniku.
 
 • "Cięcia odnowieniowe: Poradnik leśniczego" Bernadzki E., PWRiL, Warszawa, 2000.
 • "Czy sosna pospolita może być gatunkiem cienioznośnym?" Żurkowski M., Las. Pol. 10, 2005.
 • "Nowa metoda regulacji rozmiaru użytkowania rębnego w przerębowo-zrębowym sposobie zagospodarowania z rębnią częściową" Poznański R., Sylwan 11, 1992.
 • "Nowy etat odnowienia i uprzątania w przerębowo-zrębowym sposobie zagospodarowania z rębnią częściową" Anon., Sylwan 5, 1993.
 • "Ocena stanu i rozwoju gospodarstwa przerębowo-zrębowego z rębnią częściową" Poznański R., Sylwan 7, 1993.
 • "Propozycja nowej technologii wykonywania cięć złożonych w II piętrowym drzewostanie sosnowo-bukowym" Grodecki J., Stempski W., Przegl. Leśn. 3, 2001.
 • "Rębnie złożone" Święcicki Z., Głos L. 11, 2006.
 • "Właściwości nowego etatu odnowienia i uprzątania w przerębowo-zrębowym sposobie zagospodarowania z rębnią częściową" Boroń A., Poznański R., Sylwan 7, 1994.
 • "Wpływ osłony drzewostanu górnego i cięć odsłaniających na wzrost i przyrost wysokości podrostów podokapowych sosny w Lasach Pilskich" Andrzejczyk T., Sylwan 3, 2007.
 • "Wpływ przerzedzenia okapu górnego na rozwój podrostów sosny zwyczajnej (Pinus sylestris L.) w pogradacyjnych drzewostanach w lasach pilskich" Andrzejczyk T., Sylwan 1, 2007.
 • "Wybór etatu rębnego w sposobie zagospodarowania lasu rębnią częściową" Poznański R., Sylwan 10, 1995.
 • "Zróżnicowanie wskaźników pilności i możliwości wyrębu drzewostanów w przerębowo-zrębowym sposobie zagospodarowania z rębnią częściową" Poznański R., Sylwan 2, 1993.

 •  
  Zobacz również:     Pełny wykaz wykorzystanych w poradniku pozycji literatury     Zestawienie wszystkich autorów