Literatura uzupełniająca do strony:
Ogólnie o rębniach
 
Poniżej zestawiono pozycje literatury zawierające informacje uzupełniające do treści przedstawionych na wybranej stronie tematycznej. Odnośniki od nazwisk autorów kierują do zestawień wszystkich tych pozycji danego autora, które zostały wykorzystane w poradniku.
 
 • "Aktualne cele hodowli lasu" Bernadzki E., Sylwan 5, 1981.
 • "Cele hodowlane i ich realizacja w przebudowie drzewostanów" Bernadzki E., Sylwan 12, 2006.
 • "Cięcia odnowieniowe: Poradnik leśniczego" Bernadzki E., PWRiL, Warszawa, 2000.
 • "Elementy teorii planowania hodowlanego w górach" Majerczyk K., Sylwan 3, 1984.
 • "Etat pilności i możliwości wyrębu drzewostanów w klasach wieku a etaty dojrzałości - podobieństwa i różnice" Poznański R., Sylwan 4, 1988.
 • "Gospodarka leśna w obliczu zmian klimatu" Bernadzki E., Sylwan 1, 1995.
 • "Historia rębni" Protasiewicz M., Las. Pol. 4, 2000.
 • "Hodowla zaczyna się od rębni" Jaśkowiak K., Przegl. Leśn. 10, 1998.
 • "Jest projekt Zasad hodowli i użytkowania lasu" Rozwałka Z., Przegl. Leśn. 3, 2000.
 • "Kierunki postępowania hodowlanego w lasach karpackich wobec zmieniających się warunków środowiska" Fabijanowski J., Jaworski A., Sylwan 8, 1996.
 • "Lasy naturalne: wzorzec dla lasów zagospodarowanych?" Brzeziecki B., Las. Pol. 8, 2005.
 • "Metody zagospodarowania lasu oraz klasyfikacja i nomenklatura rębni w Polsce po 1945r." Graniczny S., Sylwan 6, 1985.
 • "Naturalne odnowienie lasu - wyzwaniem dla leśników" Kwiecień E., Las. Pol. 7, 1995.
 • "Nowe zasady hodowli lasu. Cz. IV. Rębnie jako sposoby osiągania celów hodowlanych" Rozwałka Z., Bibl. Leśn. z. 200, 2004.
 • "Odnowienie naturalne czy sztuczne ?" Modrzyński J., Las. Pol. 6, 1978.
 • "Poprawki, uzupełnienia i dolesienia" Stępień E., Głos L. 3, 1972.
 • "Poradnik hodowcy lasu" Murat E., Wyd. ŚWIAT, Warszawa, 1999.
 • "Półnaturalna hodowla lasu" Bernadzki E., Las. Pol. 4, 1994.
 • "Półnaturalna hodowla lasu" Bernadzki E., Bibl. Leśn. z. 129, 2000.
 • "Rębnie" Święcicki Z., Głos L. 12, 1975.
 • "Rębnie a przyszły obraz polskich lasów" Szymański S., Las. Pol. 4, 1984.
 • "Rębnie i ich znaczenie w gospodarce leśnej" Hanak B., Bibl. Leśn. z. 160, 2002.
 • "Rębnie i zasady ich stosowania w lasach" Kołodziej Z., Bartkowicz L., Przegl. Leśn. 3, 2004.
 • "Rola fitosocjologii w diagnostyce siedlisk i gospodarce leśnej" Anon., Sylwan 10, 1999.
 • "Rola siedliska w gospodarce leśnej" Ceitel J., Sylwan 10, 1999.
 • "Rola Zasad Hodowli Lasu w kształtowaniu trwałej wielofunkcyjności polskich lasów i leśnictwa" Zajączkowski J., Sylwan 4, 2003.
 • "Sposoby przygotowania gleby pod uprawy leśne" Niski A., Głos L. 11, 1972.
 • "Wpływ sztucznego odnawiania drzewostanów w borze mieszanym na skład zbiorowisk leśnych w Wigierskim Parku Narodowym" Sokołowski A., Paluch R., Sylwan 12, 2004.
 • "Wybór rodzajów rębni w krainach I - IV" Graniczny S., Las. Pol. 8, 1970.
 • "Wybór rodzajów rębni w krainach V - VI" Graniczny S., Las. Pol. 9, 1970.
 • "Wybór rodzajów rębni w krainach VII i VIII" Graniczny S., Las. Pol. 11, 1970.
 • "Wybór rodzajów rębni w różnych siedliskowych typach lasu" Graniczny S., Las. Pol. 7, 1970.
 • "Zachowanie różnorodności biologicznej a gospodarka leśna" Pancer-Kotejowa E., Szwagrzyk J., Sylwan 3, 1997.
 • "Zmiany zasad zagospodarowania lasów Puszczy Białowieskiej w latach 1929-1976" Graniczny S., Sylwan 11, 1979.
 • "Znaczenie allelopatii dla hodowli lasu" Jaworski A., Sylwan 7, 1988.
 • "Zwiększanie różnorodności biologicznej przez zabiegi hodowlano-leśne" Bernadzki E., Sylwan 3, 1993.

 •  
  Zobacz również:     Pełny wykaz wykorzystanych w poradniku pozycji literatury     Zestawienie wszystkich autorów