Literatura uzupełniająca do strony:
Wykorzystanie przestojów
 
Poniżej zestawiono pozycje literatury zawierające informacje uzupełniające do treści przedstawionych na wybranej stronie tematycznej. Odnośniki od nazwisk autorów kierują do zestawień wszystkich tych pozycji danego autora, które zostały wykorzystane w poradniku.
 
 • "Cięcia odnowieniowe: Poradnik leśniczego" Bernadzki E., PWRiL, Warszawa, 2000.
 • "Możliwości i celowość hodowli dwu- i wielogeneracyjnych drzewostanów sosnowych" Zajączkowski J., Sylwan 11, 1996.
 • "Rola starych drzew w lesie" Sokołowski A., Las. Pol. 19, 1980.
 • "Stare drzewa - ważny element ekosystemu leśnego" Borowski J., Wójcik R., Las. Pol. 17, 1996.
 • "Struktura wieku i zagrożenie zgnilizną drewna starych drzewostanów sosnowych" Bernadzki E., Sylwan 5, 2003.
 • "Struktura wielopokoleniowych drzewostanów sosny zwyczajnej w strefie brzegowej jeziora Bełdany (Puszcza Piska)" Żurkowski M., Sylwan 1, 2006.
 • "Ubywanie przestojów i nasienników sosnowych pozostawionych na zrębach w latach 1994-2000" Bernadzki E., Sylwan 10, 2002.
 • "Wpływ przestojów sosnowych na strukturę drzewostanu drugiej generacji" Ryngajłło S., Las. Pol. 4, 1990.
 • "Współczesne znaczenie przestojów sosnowych" Bernadzki E., Las. Pol. 12, 2003.
 • "Wyspy starodrzewu" Skłodowski J., Głos L. 1, 2000.
 • "Zasady prowadzenia gospodarki leśnej wokół aglomeracji miejskich" Ważyński B., Bibl. Leśn. z. 253, 2007.

 •  
  Zobacz również:     Pełny wykaz wykorzystanych w poradniku pozycji literatury     Zestawienie wszystkich autorów