Literatura uzupełniająca do strony:
Zręby nowej generacji
 
Poniżej zestawiono pozycje literatury zawierające informacje uzupełniające do treści przedstawionych na wybranej stronie tematycznej. Odnośniki od nazwisk autorów kierują do zestawień wszystkich tych pozycji danego autora, które zostały wykorzystane w poradniku.
 
  • "Stare drzewa - ważny element ekosystemu leśnego" Borowski J., Wójcik R., Las. Pol. 17, 1996.
  • "Zasady Hodowli Lasu" Rozwałka Z. (red.), ORWLP, Bedoń, 2003.
  • "Zręby zupełne nowej generacji" Brzeziecki B., Uścian-Szaciłowski P., Las. Pol. 12, 2007.

  •  
    Zobacz również:     Pełny wykaz wykorzystanych w poradniku pozycji literatury     Zestawienie wszystkich autorów