Podgląd obrazów i ich opisów na wybranej stronie tematycznej oraz stronach bezpośrednio podrzędnych (jeśli występują)
 
Strona: Efekt rębni dla drzewostanu macierzystego
 
Rozdział:
Pielęgnacja zapasu
 
Pielęgnowanie zapasu w rębni częściowej (B.B.)
 
Drzewa o najlepszych cechach fenotypowych są usuwane w ostatnich etapach rębni. Pozwala to uzyskać dodatkowy przyrost z prześwietlenia oraz wykorzystać ich nasiona do obsiewu uzupełniającego.
 
Id=10607
 
Rozdział:
Szkody dotyczące drzew pozostawianych po cięciach
 
Stara listwa mrozowa na dębie (L.B.)
 
Id=10821
 
Nagłe odsłonięcie grubszych pni drzew o gładkiej i cienkiej korze może do powstawania pęknięć i innych uszkodzeń (J.Z.)
 
Zgorzel słoneczna na odsłoniętym pniu buka. Termiczne uszkodzenie kambium pod cienką warstwą kory doprowadziło do powstania martwicy i płatowego odpadania kory.
 
Id=10610