Podgląd obrazów i ich opisów na wybranej stronie tematycznej oraz stronach bezpośrednio podrzędnych (jeśli występują)
 
Strona: Pozostawianie fragmentów starodrzewu
 
Rozdział:
Cechy ekosystemu starodrzewu
 
Nagromadzenie starych drzew, martwego drewna i długa historia rozwoju decydują o przyrodniczej wartości starych lasów (M.S.)
 
Id=10737
 
Rozdział:
Wpływ cięć rębnych na dojrzały ekosystem leśny
 
Warstwa koron starych lasów stanowi środowisko życia wielu rzadkich gatunków zwierząt (M.S.)
 
Id=10739
 
Rozdział:
Rola kęp starodrzewu
 
Kępa starodrzewu pozostawiana na zrębie powinna stanowić fragment nienaruszonego drzewostanu (M.S.)
 
Zarówno podszyt, jak i ewentualne inne dolne warstwy, runo i wszystkie składniki drzewostanu głównego (łącznie z drzewami obumierającymi i martwymi) należy zabezpieczyć przed uszkodzeniami podczas operacji technologicznych w otaczającym drzewostanie.
 
Id=10738