Podgląd obrazów i ich opisów na wybranej stronie tematycznej oraz stronach bezpośrednio podrzędnych (jeśli występują)
 
Strona: Rębnia stopniowa brzegowo-smugowa IVc
 
Rozdział:
Geneza i zastosowanie
 
Smuga wewnętrzna i zewnętrzna w cięciu brzegowym (B.B.)
 
Id=10576


1.Brzeg - smuga wewnętrzna

2.Smuga zewnętrzna
 
Rozdział:
Organizacja i technika cięć
 
Naturalne odnowienie drzewostanu świerkowego cięciami brzegowymi (J.Z.)
 
Id=10573


1.Odnowienie świerka na smudze wewnętrznej