Podgląd obrazów i ich opisów na wybranej stronie tematycznej oraz stronach bezpośrednio podrzędnych (jeśli występują)
 
Strona: Urodzaj nasion drzew leśnych
 
Rozdział:
(początek strony)
 
Wyłączone drzewostany nasienne to ważny element ochrony zasobów genetycznych rodzimych populacji drzew (P.Z.)
 
Id=10777


1.Oznaczenie narożnika drzewostanu nasiennego
 
Plantacje nasienne stają się konieczne w przypadku braku lub niedoboru lokalnej bazy nasiennej gatunku (S.T.)
 
Plantacja nasienna jodły na granicy zasięgu w krainie IV. Szybko rosnący modrzew wykorzystano jako osłonę przed niekorzystnymi dla jodły warunkami powierzchni otwartej.
 
Id=10698


1.Kilkuletni szczep jodły
 
Rozdział:
Wiek początku obradzania
 
Na plantacjach nasiennych drzewa obradzają w dużo młodszym wieku niż w zwartych drzewostanach (S.T.)
 
Szczepy lipy w siedem lat po posadzeniu - pierwsze drzewa już rozpoczęły obradzanie.
 
Id=10699
 
Rozdział:
Prognozowanie urodzaju nasion
 
W drzewostanach odnawianych naturalnie w ściółce leśnej gromadzą się banki nasion wielu gatunków (S.T.)
 
Id=10697