Podgląd slajdów i opisów wybranego pokazu
 
Pokaz: Wyprzedzające odnowienie jodły i buka w rębnych drzewostanach sosnowych
 
 
01: Podsadzenia jodły pod przerzedzoną osłoną sosny (J.Z.)
 
Rozproszone przedrosty jodłowe zostały włączone w skład przyszłej uprawy, ponieważ oceniono, że zdołają zregenerować po długim przygłuszeniu. Dostarczą osłony młodszym drzewkom oraz uławią różnicowanie wysokościowe odnowień.
 
Id=18203


1.Luźno rozmieszczone starsze podrosty jodłowe

2.Kępowe podsadzenia jodły
 
02: Kilkuletnie odnowienia sztuczne jodły na gniazdach (J.Z.)
 
Po przekroczeniu przez odnowienia wysokości 0.6-0.8 m można przystąpić do odnowienia buka na powierzchni międzygniazdowej.
 
Id=18201


1.Przerzedzona osłona drzewostanu sosnowego

2.Duże gniazdo z 8-letnim odnowieniem jodłowym
 
03: Przygotowanie gleby pod podsadzenia buka na powierzchni międzygniazdowej (J.Z.)
 
Do odnowienia przeznaczono pas o szerokości ok. 60 m. W drzewostanie obniżono zadrzewienie do ok. 0.6. Po cięciu uprzątającym, w miejscach możliwych zniszczeń i na szlakach zrywkowych zostaną wprowadzone domieszki innych gatunków (Md, Jw).
 
Id=18202