Podgląd obrazów i ich opisów na wybranej stronie tematycznej oraz stronach bezpośrednio podrzędnych (jeśli występują)
 
Strona: Drzewostany przejściowe
 
Rozdział:
(początek strony)
 
Uprawa bukowa założona pod drzewostanem brzozowym na siedlisku LMśw 
 
Mimo całkowitej niezgodności z typem gospodarczym, dalsze czasowe pozostawienie drzewostanu brzozowego umożliwiło wyprowadzenie na tej powierzchni buka. W innym razie - w warunkach otwartego zrębu - buk byłby narażony na przymrozki.
 
Id=10824
 
Rozdział:
Drzewostany sosnowe z dolnym piętrem innych gatunków
 
Przejściowy drzewostan osikowo-brzozowy na terenie byłego poligonu (J.Z.)
 
Drzewostan jest całkowicie niezgodny z gospodarczym typem drzewostanu przewidzianym dla siedliska BMśw. Jego przebudowa w pokazanym momencie wiązałaby się jednak z nieuzasadnioną stratą przyrostu grubości drzew, który będzie się intensywnie odkładał jeszcze przez kilkanaście lat.
 
Id=10851
 
Podsadzenia bukowe w drzewostanie sosnowym na siedlisku LMśw 
 
Id=10826