Podgląd obrazów i ich opisów na wybranej stronie tematycznej oraz stronach bezpośrednio podrzędnych (jeśli występują)
 
Strona: Naturalne odnawianie dębu
 
Rozdział:
(początek strony)
 
Do naturalnego odnowienia dębu najlepiej nadają się cięcia częściowe (W.G.)
 
Drzewostan dębowy po cięciu obsiewnym
 
Id=10556


1.Naloty dębowe
 
Rozdział:
Przygotowanie drzewostanu do odnowienia
 
Zadarnienie pokrywy może uniemożliwić naturalne odnowienie dębu (W.G.)
 
Łany traw (m. in. wiechlina, kostrzewa i perłówka) w dojrzewającym drzewostanie dębowym o nadmiernie rozluźnionym zwarciu. Odnowienie naturalne w najbliższych dziesięcioleciach będzie tu możliwe tylko po przygotowaniu gleby.
 
Id=10762
 
Rozdział:
Przygotowanie gleby pod odnowienie dębu
 
Pokrywa przygotowana na przyjęcie nasion dębu - z daleka zielona, z bliska brązowa (J.Z.)
 
Przy takim stanie ściółki i runa nasiona dębu łatwo kiełkują, a wzrost siewek może być ograniczony tylko przez utrzymujące się ocienienie.
 
Id=10555


1.Siewka dębu
 
Rozdział:
Specyfika cięć częściowych dla dębu
 
Naturalnie odnawiany drzewostan dębowy po cięciu odsłaniającym (T.A.)
 
Zadrzewienie zredukowano obecnie do ok. 0.3. Powierzchnia ogrodzona po cięciu obsiewnym. Przykład z nadl. Smolarz.
 
Id=10837


1.Podrosty dębowe

2.Ogrodzenie całego odnawianego drzewostanu
 
Lata obfitego urodzaju u dębu zdarzają się nieregularnie, chociaż ostatnio coraz częściej (J.Z.)
 
Dąb szupułkowy - sierpień w roku nasiennym. Lata nasienne zdarzają się częściej w okresach o korzystniejszych warunkach klimatycznych.
 
Id=10557