Podgląd obrazów i ich opisów na wybranej stronie tematycznej oraz stronach bezpośrednio podrzędnych (jeśli występują)
 
Strona: Rębnia częściowa wielkopowierzchniowa IIa
 
Rozdział:
Organizacja i technika cięć
 
Rębnia IIa w drzewostanie bukowym 
 
Stan po drugim cięciu odsłaniającym
 
Id=10836
 
Rozdział:
Rębnia IIa w drzewostanach sosnowych
 
Odnowienie sosny w rębni częściowej (T.A.)
 
Światłożądna sosna wymaga zwykle szybkiego odsłonięcia po obsiewie, a na najuboższych siedliskach wręcz nie toleruje ocienienia górnego (wtedy zaleca się wykorzystanie obsiewu bocznego na zrębie). Udany - m. in. dzięki korzystnym warunkom wilgotnościowym - przykład z nadl. Tuszyma.
 
Id=10729