Podgląd obrazów i ich opisów na wybranej stronie tematycznej oraz stronach bezpośrednio podrzędnych (jeśli występują)
 
Strona: Rębnie a środowisko głuszca
 
Rozdział:
Sprzyjające głuszcowi cechy drzewostanów
 
Głuszec preferuje widne, starsze drzewostany na siedlisku Bśw (G.Z.)
 
Id=10751


1.Brak rozwiniętej warstwy podszytu

2.Wskazane sąsiedztwo powierzchni otwartych
 
Rozdział:
Działania hodowlane w biotopach głuszca
 
Stosowane na ubogich siedliskach rębnie zupełne prowadzą do powstania drzewostanów o cechach najbardziej sprzyjających występowaniu głuszca (G.Z.)
 
W biotopach głuszca na ubogich borowych siedliskach nizinnych powinny być stosowane rębnie zupełne z odnowieniem naturalnym lub sztucznym oraz rębnie złożone tworzące dwu lub kilkugeneracyjne drzewostany sosnowe z niewielkim udziałem innych gatunków (brzozy, świerka).
 
Id=10752


1.Uboga pokrywa mszysto-brusznicowa

2.Brak podszytu

3.Liczne miejsca prześwietlone
 
Kolorowe grodzenia upraw nie wyglądają estetycznie, ale są bezpieczne dla ptaków (G.Z.)
 
Nakładka z barwnej siatki zmniejsza ryzyko kolizji głuszca z ogrodzeniem uprawy założonej w jego ostoi.
 
Id=10758


1.Siatka druciana wokół uprawy

2.Barwna nakładka z tworzywa sztucznego