Podgląd obrazów i ich opisów na wybranej stronie tematycznej oraz stronach bezpośrednio podrzędnych (jeśli występują)
 
Strona: Rębnia gniazdowa częściowa IIIb
 
Rozdział:
Zastosowanie
 
Wyprzedzające odnowienie dębu na pasach wyciętych w buczynie (J.Z.)
 
Dąb na żyznym siedlisku odnawiany jest na placówkach. Przykład z nadl. Dobrocin.
 
Id=10638


1.Pas wycięty w buczynie

2.Cień nad placówką Szymańskiego z dębem

3.Samosiew jaworu, grabu i in. gatunków pielęgnacyjnych
 
Odnowienie daglezji na gniazdach w drzewostanie z przewagą buka (J.Z.)
 
Widoczne są uszkodzenia od przymrozku, na który daglezja okazała się dość wrażliwa.
 
Id=10690
 
Zastosowanie zmodyfikowanej rębni IIIb do przebudowy drzewostanu sosnowego na siedlisku Lśw (J.Z.)
 
W miejscach przerzedzeń wycięto duże gniazda, pozostawiając luźną osłonę górną, które odnowiono bukiem. Pozostałą powierzchnię przygotowano pod sztuczne odnowienie buka i jodły. Ten sposób odnowienia nie zapewnia jednak wskazanego dla jodły zróżnicowania wysokościowego oraz dostatecznie długiego okresu zdejmowania osłony górnej.
 
Id=10845
 
Rozdział:
Wariant z odnawianiem kilku gatunków na gniazdach
 
Drzewostan odnawiany rębnią gniazdową z poszerzeniem gniazd (J.Z.)
 
Pas poszerzenia powinien być najszerszy od strony południowej. Zakłada się, że dotychczasowy okres wzrostu starych drzew na 'firankach' zwiększa ich odporność na wiatry, niezbędną u osobników pozostawionych po kolejnym cięciu.
 
Id=10645


1.Powierzchnia poszerzenia

2.'Firanka' między poszerzonymi gniazdami