Podgląd slajdów i opisów wybranego pokazu
 
Pokaz: Rębnia V - ilustracje z ZHL 2003
 
 
01: Drzewostan świerkowo-bukowo-jodłowy (M.O.)
 
Rębnią przerębową powinny być zagospodarowane lasy jodłowe, mieszane z jodłą lub świerkowe przy górnej granicy lasu. Zawsze są to drzewostany właściwe dla warunków klimatyczno-siedliskowych oraz różnowiekowe - posiadające złożoną strukturę pionową.
 
Id=15001
 
02: Cięcie przerębowe (M.O.)
 
Do jednostek kontrolnych zagospodarowanych przerębowo wkracza się z cięciami w obiegu 5-10 letnim. Pozyskuje się drzewa dojrzałe, a także mniejsze drzewa - szkodzące drzewom przyszłościowym lub utrudniające płynność powstawania nowych odnowień na powierzchni.
 
Id=15002
 
03: Cięcie następnego obiegu (M.O.)
 
W trakcie wykonywania cięć dba się o zachowanie istniejącej, złożonej struktury przerębowej. Tworzy się nowe ośrodki odnowieniowe, by jak najpełniej wykorzystać przestrzeń wnętrza lasu. Nie powiększa się istniejących kęp odnowienia, unikając tworzenia większych powierzchni porośniętych drzewami zbliżonym wieku.
 
Id=15003