Podgląd slajdów i opisów wybranego pokazu
 
Pokaz: Schemat rębni gniazdowej zupełnej IIIa - z odsłonięciem podrostów
 
 
01: Rębnia gniazdowa zupełna IIIa - odsłonięcie podrostów (B.B.)
 
Id=15501
 
02: Dojrzały drzewostan z kępami podrostów (B.B.)
 
Drzewostan gatunku światłożądnego, pod okapem którego występują kępowe lub grupowe domieszki gatunku znoszącego ocienienie. Wysokość płatów tych domieszek może być różna - od wysokiego podrostu do drugiego piętra wchodzącego juz w korony drzewostanu głównego.
 
Id=15502


1.Kępowa domieszka gatunku znoszącego ocienienie
 
03: Cięcia rozluźniające (B.B.)
 
Cięcia rozluźniające są uproszczoną wersją cięć odsłaniających. Stosuje się je w celu ułatwienia adaptacji drzew rosnących dotychczas pod okapem do warunków przestrzeni otwartej. Cięcia mogą by dość silne, ponieważ domieszka korzysta wciąż z osłony bocznej. Liczba nawrotów (1-2) zależy od stanu koron i cech biologicznych domieszki.
 
Id=15503


1.Dość silne rozluźnienie okapu nad podrostami
 
04: Uprzątnięcie i odnowienie powierzchni międzygniazdowej (B.B.)
 
Cięcie uprzątające wykonuje się w kilka lat po cięciu rozluźniającym. Płaty odsłoniętych domieszek powinny być podsadzone gatunkiem cienioznośnym pielęgnującym je i wzmacniającym mechanicznie. Wokół płatów można wprowadzić pasy gatunku kontaktowego, łagodzącego oddziaływanie wyrośniętego płatu na przyległą uprawę.
 
Id=15504


1.Założenie uprawy gatunku głównego światłożądnego

2.Podsadzenia podbudowujące odsłoniętą wysoką kępę