Podgląd slajdów i opisów wybranego pokazu
 
Pokaz: Schemat rębni stopniowej brzegowo-smugowej IVc - widok z góry
 
 
01: Rębnia stopniowa brzegowo-smugowa IVc - widok z góry (B.B.)
 
Id=16501
 
02: Podział kompleksu starodrzewów na ostępy (B.B.)
 
Szerokość samodzielnej powierzchni drzewostanów objętej odnowieniem (jednego szeregu cięć) w rębni IVc wynosi 150-200 m (maksymalnie 300 m).
 
Id=16502
 
03: Ustalenie kierunku cięć (B.B.)
 
Kierunek cięć musi zapewniać osłonę odnowień przed wysuszającym efektem bezpośredniego nasłonecznienia oraz przed wiatrem. Najkorzystniejsze dla odnowień świerka jest posuwanie się z cięciami z północy na południe. Kierunek cięć może być zmienny przy urozmaiconej rzeźbie terenu.
 
Id=16503


1.Kierunek największej operacji słonecznej

2.Kierunek cięć zapewniający dobrą osłonę odnowieniom
 
04: Wyznaczenie szlaków zrywkowych (B.B.)
 
Zrywka odbywa się w głąb drzewostanu. Przy zmiennych kierunkach cięć kłopotliwe może być zachowanie opadającego przebiegu szlaków.
 
Id=16504


1.Szlaki zrywkowe do wnętrza drzewostanu
 
05: Cięcie brzegowe 1. (B.B.)
 
W rębni IVc wykonuje się głównie cięcia brzegowe. Jednorazowym cięciem obejmuje się smugę o szerokości ok. 30 m. W zależności od urodzaju nasion i sytuacji terenowej, szerokość ta może się zmieniać (15-60 m)
 
Id=16505


1.Cięcie brzegowe na smudze

2.Szersza smuga: łatwiejszy teren lub większy urodzaj
 
06: Cięcie brzegowe 2. (B.B.)
 
Cięcia na tej samej smudze wykonuje się w kilku nawrotach, co 3-5 lat, jednocześnie rozpoczynając cięcia na kolejnej smudze.
 
Id=16506


1.Cięcie brzegowe na kolejnej smudze

2.Kolejne cięcie brzegowe i/lub częściowe
 
07: Cięcie brzegowe 3. (B.B.)
 
Postęp cięć w rębni IVc jest bardzo powolny: 30-45 m na dziesięciolecie. Odnowienia są całkowicie odsłaniane już po kilkunastu latach, ale pozostają jeszcze pod osłoną boczną, która zapewnia odpowiednią dla nich wilgotność powietrza i gleby. Mniej korzystne warunki cieplne nie są przeszkodą dla rozwoju świerka - gatunku panującego w odnowieniu.
 
Id=16507


1.Dalszy postęp cięć brzegowych

2.Odsłonięte odnowienia pod osłoną boczną