Podgląd slajdów i opisów wybranego pokazu
 
Pokaz: Schemat cięcia przerębowego
 
 
01: Cięcie przerębowe (B.B.)
 
Cięcie przerębowe wykonuje się w celu uzyskania lub utrzymania w drzewostanie struktury przerębowej, zapewniającej ciągłość użytkowania drzewostanu, jego znaczne walory ochronne oraz dużą wartość biologiczną.
 
Id=17001
 
02: Drzewostan o strukturze przerębowej przed wykonaniem cięcia (B.B.)
 
Struktura przerębowa charakteryzuje się dużym zróżnicowaniem wysokości i grubości drzew w każdym miejscu drzewostanu. Najczęściej w drzewostanie przeważa gatunek (gatunki) o dużej cienioznośności, choć strukturę przerębową można też wytworzyć w niektórych drzewostanach sosnowych.
 
Id=17002


1.Zróżnicowana grubość drzew na małej powierzchni
 
03: Cięcie przerębowe (B.B.)
 
Cięcie przerębowe wykonuje się w obiegu 5-10 lat. Jego intensywność i struktura sortymentów powinna wynikać z przeprowadzonej inwentaryzacji. W cięciu usuwa się pojedyncze drzewa o różnych wymiarach, mając na celu jednocześnie pobieranie plonu, pielęgnowanie zapasu oraz stwarzanie warunków do powstawania i wzrostu odnowień.
 
Id=17003


1.Drzewo dojrzałe: pobranie plonu i inicjowanie odnowień

2.Drzewo mniejsze: poprawa stanu koron sąsiadów
 
04: Drzewostan po cięciu przerębowym (B.B.)
 
Intensywność cięcia przerębowego nie powinna przekraczać 15%. Pionowa i przestrzenna struktura drzewostanu nie zmienia się znacząco w wyniku przeprowadzenia cięcia przerębowego.
 
Id=17004