Podgląd obrazów i ich opisów na wybranej stronie tematycznej oraz stronach bezpośrednio podrzędnych (jeśli występują)
 
Strona: Naturalne odnawianie buka
 
Rozdział:
(początek strony)
 
Siewki buka po skiełkowaniu (W.G.)
 
Pierwsze liście (liścienie) mają inny kształt i budowę niż później wykształcane liście dojrzałe. Widoczna na zdjęciu ściółka nie tworzy zbitej warstwy, zapewniając tym samym korzystne warunki kiełkowania.
 
Id=10695


1.Liścień buka

2.Rozwijący się typowy liść
 
Rozdział:
Biologia obradzania buka
 
Warunkiem udanego samosiewu jest sprawna pokrywa glebowa i dostateczne zagęszczenie nasion (S.T.)
 
Dobry obsiew buka to co najmniej 70-100 żywotnych orzeszków na metr kwadratowy.
 
Id=10692


1.Orzeszek buka
 
Rozdział:
Warunki kiełkowania i powstawania nalotów buka
 
Do naturalnego odnowienia buczyn stosuje się rębnię częściową wielkopowierzchniową 
 
Drzewostan bukowy po pierwszym cięciu odsłaniającym.
 
Id=10835
 
Uzupełniający obsiew buka po przygotowaniu gleby na powierzchni nie odnowionej w cięciu obsiewnym (J.Z.)
 
Aby zwiększyć skuteczność obsiewu, glebę przygotowano mechanicznie (pługiem dwuodkładnicowym).
 
Id=10682


1.Kilkuletnie podrosty

2.Nalot z obsiewu uzupełniającego
 
Rozdział:
Wzrost podrostów podczas cięć odsłaniających
 
Pokrój korony świadczy o warunkach świetlnych i stanowi przesłankę do wykonania cięcia odsłaniającego (S.T.)
 
Parasolowata forma buka świadczy o dłuższym okresie jego wzrostu w zbyt słabych warunkach świetlnych. To drzewo ma małe szanse na odzyskanie prawidłowego pokroju.
 
Id=10693


1.Parasolowata korona buka
 
Cięcia uprzątające należy przeprowadzić po uzyskaniu przez odnowienia buka wysokości ok. 2 m (S.T.)
 
Kępa odnowień bukowych odsłonięta podczas cięć w rębni stopniowej.
 
Id=10694