Podgląd obrazów i ich opisów na wybranej stronie tematycznej oraz stronach bezpośrednio podrzędnych (jeśli występują)
 
Strona: Rębnia V przerębowa
 
Rozdział:
(początek strony)
 
Drzewostan jodłowy zagospodarowany rębnią przerębową (B.B.)
 
Id=10568


1.Współwystępowanie drzew różnej grubości
 
Rozdział:
Inwentaryzacja struktury i zapasu w lesie przerębowym
 
Rębnia przerębowa utrzymuje duże zróżnicowanie struktury wiekowej drzewostanu (K.S.)
 
Id=10466


1.Drzewo dojrzałe do wyrębu

2.Starsze podrosty

3.Młode pokolenie
 
Strona: Rębnia grupowo-przerębowa
 
Rozdział:
(początek strony)
 
Rębnia grupowo-przerębowa w drzewostanie sosnowym (J.Z.)
 
Id=10563


1.Grupa młodych sosen z samosiewu

2.Fragment ze starszym podrostem

3.Rozluźniony drzewostan główny