Podgląd slajdów i opisów wybranego pokazu
 
Pokaz: Rębnia IIa - ilustracje z ZHL 2003
 
 
01: Drzewostan dębowo-bukowy do odnowienia naturalnego (M.O.)
 
W przypadku powierzchni drzewostanu niewiele przekraczających 6 ha dopuszcza się objęcie cięciami całego drzewostanu.
 
Id=12101
 
02: Cięcie przygotowawcze (M.O.)
 
W ramach cięcia przygotowawczego usuwa się drzewa gatunków niezgodnych z gospodarczym typem drzewostanu, w tym gatunków lekkonasiennych.
 
Id=12102
 
03: Cięcie przygotowawcze o charakterze prześwietlającym (M.O.)
 
W ramach cięcia prześwietlającego odsłania się korony drzew dębu i buka o najlepszych parametrach. Usuwa się drzewa o niepożądanych cechach oraz dopuszcza więcej światła do koron pozostawionych drzew - w celu pobudzenia kwitnienia i owocowania.
 
Id=12103
 
04: Cięcie obsiewne i uzyskanie odnowienia naturalnego (M.O.)
 
Na części powierzchni uzyskano zadowalające odnowienie naturalne dębowe i bukowe. Utworzone kępy odnowienia wymagają jednak sukcesywnego odsłaniania. Na pozostałej powierzchni nadal można wykorzystywać potencjał naturalnego odnawiania gatunków ciężkonasiennych.
 
Id=12104
 
05: Cięcia odsłaniające (M.O.)
 
Cięcia odsłaniające wykonuje się na powierzchniach z udanym odnowieniem naturalnym. Pozostała część drzewostanu podlega zabiegom inicjującym powstanie wartościowego odnowienia obsiewem górnym.
 
Id=12105
 
06: Cięcie uprzątające (M.O.)
 
W cięciach uprzątających pozostawia się kępy starodrzewu. Powierzchnie z niezadowalającym odnowieniem naturalnym przeznacza się do odnowienia sztucznego, z wykorzystaniem właściwych dla siedliska gatunków światłożądnych (sosny, modrzewia).
 
Id=12106
 
07: Uzupełnienia w odnowieniach (M.O.)
 
Powstały z odnowienia naturalnego drzewostan wykazuje stosunkowo niewielkie zróżnicowanie wiekowe.
 
Id=12107