Podgląd slajdów i opisów wybranego pokazu
 
Pokaz: Rębnia IIIa - ilustracje z ZHL 2003
 
 
01: Drzewostan sosnowy przeznaczony do przebudowy na mieszany (M.O.)
 
Rębnię IIIa stosuje się w drzewostanach litych (zwykle sosnowych) w celu wprowadzenia cennych i wrażliwych domieszek o kępowej formie zmieszania. Na strefie o szerokości ok. 100 m zaprojektowano rozmieszczenie gniazd dla wprowadzenia dębu. Powierzchnia gniazd nie przekracza 30% powierzchni strefy.
 
Id=13101
 
02: Założenie gniazd (M.O.)
 
Wielkość i kształt gniazd należy dopasować do wymogów odnawianego gatunku. Projektując rozmieszczene gniazd należy wykorzystywać obniżenia terenu i inne powierzchnie o korzystniejszych warunkach siedliskowych.
 
Id=13102
 
03: Odnowienie sztuczne na gniazdach (M.O.)
 
Sztuczne wprowadzenie dębu na gniazda.
 
Id=13103
 
04: Pielęgnacja odnowień na gniazdach (M.O.)
 
Dąb na gniazdach musi podlegać regularnej pielęgnacji.
 
Id=13104
 
05: Cięcia zupełne na powierzchni międzygniazdowej (M.O.)
 
Wyrośnięte odnowienie naturalne na gniazdach pozwoliło na wykonanie cięcia zupełnego na powierzchni międzygniazdowej. Pozostawia się kępy starodrzewu i wartościowych gatunków domieszkowych. Jednocześnie zakłada się gniazda w następnej strefie.
 
Id=13105
 
06: Odnowienie sztuczne na powierzchni międzygniazdowej (M.O.)
 
Powierzchnię międzygniazdową odnawia się sztucznie gatunkami światłożądnymi, z wykorzystaniem mikrozróżnicowania siedliskowego do wprowadzenia bardziej wymagających domieszkek. Jednocześnie sadzi się dąb na gniazdach następnej strefy.
 
Id=13106
 
07: Pielęgnacja odnowień (M.O.)
 
Zarówno dąb na gniazdach, jak i uprawa na powierzchni międzygniazdowej muszą być regularnie pielęgnowane.
 
Id=13108
 
08: Cięcia zupełne na powierzchni międzygniazdowej (M.O.)
 
Wyrośnięte odnowienie naturalne na nowych gniazdach pozwoliło na wykonanie cięcia zupełnego na powierzchni międzygniazdowej. Pozostawia się kępy starodrzewu i wartościowych gatunków domieszkowych. Jednocześnie zakłada się gniazda w kolejnej strefie.
 
Id=13109
 
09: Odnowienie sztuczne na powierzchni międzygniazdowej (M.O.)
 
Powierzchnię międzygniazdową odnawia się sztucznie gatunkami światłożądnymi, z wykorzystaniem mikrozróżnicowania siedliskowego do wprowadzenia bardziej wymagających domieszkek. Jednocześnie sadzi się dąb na gniazdach założonych w kolejnej strefie.
 
Id=13110