Podgląd slajdów i opisów wybranego pokazu
 
Pokaz: Rębnia IVc - ilustracje z ZHL 2003
 
 
01: Lity drzewostan świerkowy (M.O.)
 
W przedstawionym przykładzie zastosowanie rębni stopniowej brzegowo-smugowej umożliwiło zagospodarowanie rozległego drzewostanu świerkowego nie przeznaczonego do przebudowy. Wykorzystano łatwość odnawiania się świerka na smugach, zwłaszcza tych o wystawie północnej.
 
Id=14301
 
02: Założenie smugi cięciami brzegowymi (M.O.)
 
Użycie szerokiej, 150-metrowej strefy umożliwia objęcie użytkowaniem rozległego, zwartego drzewostanu. Tu wycięto jednocześnie kilka smug, rozpoczynając od północnej strony strefy. W przypadku podziału powierzchniowego w modyfikacji Denzina, możliwe jest również postępowanie z cięciami wzdłuż pasa ostępowego od północnego-wschodu.
 
Id=14302
 
03: Odnowienie naturalne na smugach (M.O.)
 
Dzięki obsiewowi bocznemu i górnemu uzyskano odnowienie naturalne świerka na powierzchni pierwszych smug.
 
Id=14303
 
04: Wzrost odnowień na smugach (M.O.)
 
Odnowienia świerkowe szybko wzrastają w korzystnych dla tego gatunku warunkach świetlnych i wilgotnościowych, które stwarza rębnia IVc.
 
Id=14304
 
05: Założenie kolejnych smug (M.O.)
 
Uzyskanie zadowalającego odnowienia na powierzchni smug pozwala na rozpoczęcie kolejnych cięć odnowieniowych w drzewostanie.
 
Id=14305
 
06: Odnowienie naturalne smug (M.O.)
 
Dzięki obsiewowi bocznemu i górnemu powstaje odnowienie naturalne świerka na powierzchni następnych smug.
 
Id=14306
 
07: Wzrost odnowień na smugach (M.O.)
 
Korzystne warunki świetlne dla świerka pozwalają na szybki wzrost jego odnowień.
 
Id=14307
 
08: Cięcia uprzątające (M.O.)
 
Po ostatnich cięciach uprzątających, kończących 30-40 letni okres odnowienia, powstaje drzewostan zróżnicowany wiekowo i wysokościowo. Wśród młodego pokolenia pozostają grupy starych świerków, które w nowym drzewostanie pełnią rolę ochronną i krajobrazową oraz zwiększają jego różnorodność biologiczną.
 
Id=14308