Podgląd slajdów i opisów wybranego pokazu
 
Pokaz: Naturalne odnowienie dębu
 
 
01: Gleba przygotowana mechanicznie w drzewostanie dębowym z zadarnioną pokrywą (W.G.)
 
Przygotowanie gleby pod odnowienie dębu nie jest konieczne przy pokrywie martwej lub zazielenionej. Widok drzewostanu po opadnięciu nasion i cięciu obsiewnym.
 
Id=17908
 
02: Trzyletnie naloty dębowe z domieszką grabu (T.A.)
 
Naloty dębowe często charakteryzują się przegęszczeniem. W sytuacji pokazanej na zdjęciu wskazane byłoby ich silne przerzedzenie poprzez wykonanie schematycznego cięcia korytarzowego (na pasach o szerokości 1 m).
 
Id=17911


1.Przegęszczone naloty dębowe
 
03: Rębnia częściowa wymaga dobrego udostępnienia terenu szlakami zrywkowymi (J.Z.)
 
Id=17904
 
04: Podrosty dębowe w wieku 7 lat po dwóch cięciach odsłaniających (T.A.)
 
Odnowienia naturalne dębu powinny być stosunkowo wcześnie odsłaniane. Okres odnowienia nie powinien być dłuższy niż 10 lat. Przykład z nadl. Gostynin.
 
Id=17912
 
05: Z cięciem uprzątającym w dębinach nie należy czekać zbyt długo (J.Z.)
 
Pniak po ściętym niedawno dębie. Wydłużenie okresu odnowienia dla dębu prowadzi do osłabienia wzrostu nalotów przy pniach i zwiększa szkody przy pozyskaniu.
 
Id=17903


1.Pniak po drzewie usuniętym w cięciu uprzątającym

2.Strefa osłabionego rozwoju odnowień
 
06: Domieszki gatunków pielegnacyjnych są pożądanym składnikiem w samosiewach dębu (T.A.)
 
Podrosty dębowe w wieku dziewięciu lat, w rok po całkowitym odsłonięciu. Wśród podrostów dębowych widoczne są liczne osobniki jawora i innych domieszkowych gatunków pielęgnacyjnych.
 
Id=17909


1.Dąb

2.Jawor