Podgląd slajdów i opisów wybranego pokazu
 
Pokaz: Rębnia IVb - ilustracje z ZHL 2003
 
 
01: Drzewostan z dużym udziałem świerka (M.O.)
 
Zastosowanie rębni stopniowej gniazdowo-smugowej pozwala na wprowadzenie lub wykorzystanie już istniejących domieszek wartościowych gatunków liściastych oraz uzyskanie większego udziału świerka przez samosiewne odnawianie go na smudze zewnętrznej.
 
Id=14201
 
02: Założenie gniazd  (B.B.)
 
Pierwszą strefę gniazd (o szerokości 150-200 m) zakłada się od strony zawietrznej. Dalsze cięcia podążają pod wiatr. W strefie zakłada się gniazda dla wprowadzenia jodły i buka. Nie przewiduje się poszerzania gniazd, aby umożliwić obsiew świerka na pozostałej powierzchni.
 
Id=14202
 
03: Odnowienie gniazd (B.B.)
 
Buka i jodłę na gniazda wprowadza się sztucznie.
 
Id=14203
 
04: Pielęgnacja odnowień na gniazdach (B.B.)
 
Odnowienia na gniazdach należy systematycznie pielęgnować.
 
Id=14204
 
05: Cięcia częściowe smugowe na powierzchni międzygniazdowej (B.B.)
 
Po odnowieniu gniazd przystępuje się do naturalnego odnowienia świerka na zakładanych kolejno smugach o nieregularnym przebiegu linii brzeżnej. Najlepsze warunki dla odnowienia świerka (duża wilgotność, rozproszone światło) występują przy fragmentach brzegu drzewostanu wystawionych na północ.
 
Id=14205
 
06: Odnowienie świerka na powierzchni międzygniazdowej (B.B.)
 
Dzięki obsiewowi bocznemu i górnemu uzyskuje się odnowienie naturalne świerka na powierzchni międzygniazdowej.
 
Id=14206
 
07: Założenie gniazd w następnej strefie (B.B.)
 
Po pojawieniu się zadowalającego odnowienia na powierzchni międzygniazdowej, można założyć gniazda w kolejnej strefie.
 
Id=14207
 
08: Odnowienie sztuczne na gniazdach (B.B.)
 
Na gniazda wprowadza się buka i jodłę.
 
Id=14208
 
09: Pielęgnacja odnowień na gniazdach i odnowień wcześniejszych  (B.B.)
 
Odnowienia na gniazdach i powierzchni międzygniazdowej należy systematycznie pielęgnować.
 
Id=14209
 
10: Cięcia i odnowienie na powierzchni międzygniazdowej drugiej strefy (B.B.)
 
Wraz ze wzrostem nasadzeń bukowych i jodłowych, na powierzchni międzygniazdowej wykonuje się cięcia brzegowe (lub częściowe - w przypadku korzystniejszych warunkach odnowienia) w celu uzyskania odnowienia naturalnego świerka.
 
Id=14210
 
11: Wycięcie gniazd w kolejnej strefie (B.B.)
 
Uzyskanie zadowalającego odnowienia na powierzchni międzygniazdowej pozwala na założenie kolejnych gniazd.
 
Id=14211