Podgląd slajdów i opisów wybranego pokazu
 
Pokaz: Rębnia IVd - ilustracje z ZHL 2003
 
 
01: Lity drzewostan jodłowy (M.O.)
 
W podanym przykładzie rębnię stopniową gniazdową udoskonaloną zastosowano w litym drzewostanie jodłowym w celu wzbogacenia jego struktury gatunkowej, wysokościowej i wiekowej.
 
Id=14401
 
02: Inicjowanie lub wybór istniejących kęp odnowienia naturalnego (M.O.)
 
Wybiera się niektóre istniejące płaty odnowienia naturalnego, uzyskując ich możliwie regularne rozmieszczenie na całej powierzchni drzewostanu.
 
Id=14402
 
03: Częściowe odsłonięcie wybranych kęp odnowień (M.O.)
 
Nad wybranymi grupami i kępami przerzedza się górne piętro jodłowe.
 
Id=14403
 
04: Wzrost kęp odnowień (M.O.)
 
Jodła w niższych warstwach niezwykle żywo reaguje na zwiększony dopływ światła. W kępach kształtują się stożki wzrostu.
 
Id=14404
 
05: Poszerzenie gniazd z wykorzystaniem obsiewu górnego jodły (M.O.)
 
Odnowiona powierzchnia zwiększa się dzięki cięciom brzegowym poszerzającym istniejące płaty odnowień jodły.
 
Id=14405
 
06: Dalsze poszerzenie gniazd z wykorzystaniem obsiewu górnego jodły (M.O.)
 
Po stwierdzeniu zadowalającego stanu odnowienia na poszerzonych strefach przystąpiono do dalszego, stopniowego poszerzania gniazd.
 
Id=14406
 
07: Założenie kolejnych gniazd (M.O.)
 
Zastosowanie niewielkich zrębów zupełnych pozwala pod koniec okresu odnowienia na wzbogacenie składu gatunkowego drzewostanu. W przypadku gatunków wrażliwych można czasowo pozostawić pojedyncze drzewa - cienniki.
 
Id=14407
 
08: Sztuczne wprowadzenie buka i gatunków domieszkowych (M.O.)
 
Na powierzchnie odsłonięte cięciem zupełnym wprowadza się buka oraz inne wartościowe domieszki, np. jawor i modrzew.
 
Id=14408
 
09: Ostatnie cięcia odsłaniające (M.O.)
 
Po długim (30-50 lat) okresie odnowienia uzyskano drzewostan zróżnicowany gatunkowo, wiekowo i wysokościowo. Pozostawione grupy jodły spełnią rolę ochronną, krajobrazową i zwiększają różnorodność biologiczną. Stworzono podstawy do uzyskania w drzewostanie za następne kilkadziesiąt lat struktury przerębowej.
 
Id=14409