Podgląd slajdów i opisów wybranego pokazu
 
Pokaz: Schemat rębni gniazdowej częściowej IIIb - bez osłony gniazd
 
 
01: Rębnia gniazdowa częściowa IIIb - bez osłony gniazd (B.B.)
 
Id=15701
 
02: Drzewostany odnawiane rębnią IIIb (B.B.)
 
Typowym zastosowaniem rębni IIIb jest wprowadzenie do drzewostanu z panującym gatunkiem ciężkonasiennym kępowych domieszek innego gatunku o większych wymaganiach świetlnych. W drzewostanie mogą być potrzebne cięcia przygotowawcze. Przed rozpoczęciem odnowienia należy wyznaczyć szlaki zrywkowe omijające przyszłe gniazda.
 
Id=15702


1.Lita buczyna dojrzała do odnowienia
 
03: Wycięcie gniazd (B.B.)
 
Gniazda wycina się cięciem zupełnym. Ze względu na silne ocienienie ze strony otaczającego drzewostanu, należy stosować maksymalne wielkości gniazd przewidziane dla danego gatunku, a wyjątkowo nawet pasy wydłużone na kierunku wschód-zachód.
 
Id=15703


1.Wycięcie dużych gniazd na gatunek domieszkowy
 
04: Sztuczne odnowienie gatunku wymagającego wyprzedzenia (B.B.)
 
Przy wprowadzaniu dęba na gniazda na siedliskach żyznych, alternatywą dla sadzenia w rzędach jest użycie placówek Szymańskiego, zwiększających szanse odnowień w konkurencji z chwastami i ułatwiających pielegnację.
 
Id=15704


1.Sadzenie dębu (np. na placówkach)
 
05: Wyrośnięte odnowienie na gniazdach (B.B.)
 
Odnowienia należy chronić przed zwierzyną. Po posadzeniu rozpoczyna się oczekiwanie na rok nasienny.
 
Id=15705


1.Naloty zabezpieczone przed zwierzyną
 
06: Rok nasienny (B.B.)
 
Do naturalnego odnowienia powierzchni międzygniazdowej należy wykorzystać rok obfitego urodzaju gatunku panującego.
 
Id=15706


1.Pierwszy po posadzeniu rok nasienny
 
07: Cięcie obsiewne na powierzchni międzygniazdowej (B.B.)
 
W cięciu obsiewnym usuwa się osobniki słabo przyrastające oraz drzewostan podrzędny, jak również drzewa niskiej jakości o nadmiernie rozbudowanych koronach (z wyjątkiem kęp starodrzewu). Cięcia wykonuje się bezpośrednio po opadnięciu nasion, unikając uszkodzeń na gniazdach.
 
Id=15707


1.Cięcie obsiewne
 
08: Powstanie i rozwój nalotu na powierzchni międzygniazdowej (B.B.)
 
Przy sprawnej glebie i prawidłowo wykonanym cięciu, nalot powinien pokryć praktycznie całą jeszcze nie odnowioną powierzchnię drzewostanu. Większe wolne powierzchnie należy uzupełnić sztucznie. Ewentualne korzystanie z kolejnych lat nasiennych wymagałoby poszerzania gniazd.
 
Id=15708


1.Powstanie i rozwój nalotów buka
 
09: Cięcie odsłaniające na powierzchni międzygniazdowej (B.B.)
 
Liczbę i intensywność nawrotów cięć odsłaniających dopasowuje się do wymagań odnawianego gatunku panującego.
 
Id=15709


1.Cięcie odsłaniające między gniazdami
 
10: Czyszczenia na gniazdach (B.B.)
 
Dłuższe zachowanie osłony bocznej prowadzi do zróżnicowania wysokości drzew na gnieździe. W czyszczeniach należy ułatwiać kształtowanie się stożka w centrum gniazda, co ułatwi później połączenie gniazda z resztą uprawy.
 
Id=15712


1.Podrosty przyjmują kształt stożka
 
11: Cięcie uprzątające (B.B.)
 
Termin zdjęcia osłony na strefie zależy od wymagań gatunku odnawianego na powierzchni międzygniazdowej.
 
Id=15713


1.Odnowienia wyrośnięte do wysokości ok. 1 m

2.Cięcie uprzątające
 
12: Uzupełnienia gatunkami szybkorosnącymi (B.B.)
 
Grupowe domieszki innych gatunków wprowadza się na szlaki zrywkowe i inne miejsca nie pokryte dostatecznie gęstymi samosiewami gatunków głównych.
 
Id=15711


1.Uzupełnienia (m.in na szlakach zrywkowych)