Podgląd slajdów i opisów wybranego pokazu
 
Pokaz: Schemat rębni gniazdowej częściowej IIIb - z osłoną gniazd
 
 
01: Rębnia gniazdowa częściowa IIIb - z osłoną gniazd (B.B.)
 
Id=15801
 
02: Drzewostany wymagające osłony gniazd w rębni IIIb (B.B.)
 
Wariant rębni IIIb można stosować do naturalnego odnawiania drzewostanu z panującym gatunkiem ciężkonasiennym i kępową domieszką innego gatunku, w danych warunkach również wykazującego zdolność do odnowienia naturalnego, ale wymagającego dłuższego okresu odnowienia (np. buczyny z domieszką jodły).
 
Id=15802


1.Ciężkonasienny gatunek panujący

2.Kępa domieszki o dłuższym okresie odnowienia
 
03: Powstanie odnowienia naturalnego na gniazdach (B.B.)
 
Zwykle odnowienia na gniazdach występują już w momencie rozpoczęcia cięć rębnych. Jeżeli nie, można je stymulować wykonując dość mocne cięcie obsiewne.
 
Id=15803


1.Wykorzystanie lub inicjowanie odnowień pod kępami
 
04: Cięcie odsłaniające na gniazdach (B.B.)
 
Nasilenie cięć odsłaniających powinno być dostosowane do stanu i wymagań ekologicznych odnowień na gniazdach.
 
Id=15804


1.Cięcia odsłaniające nad kępami
 
05: Cięcia przygotowawcze na powierzchni międzygniazdowej (B.B.)
 
Cięcia przygotowawcze powinny o co najmniej kilka lat wyprzedzać inicjowanie obsiewu na powierzchni międzygniazdowej. Nie są one potrzebne w dobrze pielęgnowanych drzewostanach. Wczesne wykonanie tych cięć jest szczególnie istotne, gdy na gniazdach występują starsze, spontaniczne odnowienia.
 
Id=15805


1.Cięcia przygotowawcze dla gatunku panującego
 
06: Inicjowanie odnowienia gatunku głównego - po wyrośnięciu gniazd (B.B.)
 
Inicjowanie odnowienia na powierzchni międzygniazdowej powinno nastąpić dopiero wtedy, gdy całe gniazda pokryte są gęstym odnowieniem o przeciętnej wysokości ponad 0.5 m, a nad nimi zachowana jest jeszcze rozrzedzona osłona górna.
 
Id=15806


1.Inicjowanie odnowienia na powierzchni międzygniazdowej
 
07: Cięcia obsiewne i usunięcie osłony znad gniazd (B.B.)
 
Cięcie obsiewne w roku obfitego urodzaju powinno zapewnić pełne pokrycie nalotami powierzchni międzygniazdowej. Można na tym etapie usunąć również resztę osłony znad gniazd, ponieważ dostarcza ja wciąż otaczający drzewostan. Tylko w przypadku niskich odnowień gatunków o dużej cienioznośności zabieg ten można opóźnić jeszcze o kilka lat.
 
Id=15807


1.Cięcie obsiewne

2.Odsłonięcie gniazd (zachowują osłonę boczną)
 
08: Powstanie nalotu gatunku głównego i czyszczenia na gniazdach (B.B.)
 
Ewentualne większe powierzchnie bez nalotów powinny być uzupełnione sztucznie. Zabiegi na gniazdach powinny kształtować stożkową strukturę wysokości oraz porządkować skład gatunkowy samosiewów.
 
Id=15808


1.Powstanie nalotów gatunku głównego

2.Pielęgnowanie starszych odnowień na gniazdach
 
09: Cięcia odsłaniające na powierzchni międzygniazdowej (B.B.)
 
Liczbę i intensywność nawrotów cięć odsłaniających dopasowuje się do wymagań odnawianego gatunku panującego.
 
Id=15809


1.Cięcie odsłaniające
 
10: Czyszczenia na gniazdach po cięciu odsłaniającym między nimi (B.B.)
 
Częste zabiegi na gniazdach powinny kształtować stożkową strukturę wysokości i linię styku odnowień różnych gatunków.
 
Id=15810


1.Stożkowaty przekrój gniazd (osłona boczna)

2.Pielęgnowanie linii styku
 
11: Cięcie uprzątające (B.B.)
 
Termin zdjęcia osłony na strefie zależy od wymagań gatunku odnawianego na powierzchni międzygniazdowej.
 
Id=15811
 
12: Uzupełnienia sztuczne (B.B.)
 
Grupowe domieszki innych gatunków wprowadza się na szlaki zrywkowe i inne miejsca nie pokryte dostatecznie gęstymi samosiewami gatunków głównych.
 
Id=15812


1.Uzupełnienia (m.in. na szlakach zrywkowych)