Podgląd slajdów i opisów wybranego pokazu
 
Pokaz: Schemat rębni stopniowej gniazdowej udoskonalonej IVd
 
 
01: Rębnia stopniowa udoskonalona IVd (B.B.)
 
Id=16601
 
02: Drzewostany, w których można zastosować rębnię IVd (B.B.)
 
Rębnia IVd pozwala na odnowienie praktycznie każdego drzewostanu (litego, mieszanego, jedno- lub wielogeneracyjnego). Może znaleźć zastosowanie na wszystkich siedliskach gór i pogórza - zwłaszcza tam, gdzie występują drzewostany mieszane z większym udziałem jodły. Modyfikacje tej rębni można stosować w nizinnych drzewostanach z dębem i innymi gatunkami o większych wymaganiach świetlnych.
 
Id=16602


1.Drzewostan lity lub mieszany, jedno-/wielogeneracyjny

2.Strefą odnowienia można objąć cały drzewostan
 
03: Cięcie przygotowawcze (B.B.)
 
Cięcia przygotowawcze w rębni IVd służą przygotowaniu wybranych, najlepszych składników drzewostanu do wykazania przyrostu z prześwietlenia. Usuwa się drzewa osłabione, słabo przyrastające oraz wadliwe. Poczatkowo pozostawia się drzewostan podrzędny jako narzędzie osłony gleby i regulacji momentu inicjalizacji odnowień w wybranych miejscach.
 
Id=16603


1.Cięcia przygotowawcze w całym drzewostanie

2.Droga stokowa na zboczu wzniesienia

3.Droga dolinowa przy rzece
 
04: Określenie granic transportu (B.B.)
 
Granice transportu wyznacza się dla ułatwienia organizacji zrywki i ograniczenia strat w odnowieniu. Są to miejsca inicjowania odnowienia, najbardziej odległe od dostępnych szlaków wywozowych. Po odnowieniu tych fragmentów drzewostanu, nie będą już objęte zasięgiem dalszych operacji zrywkowych.
 
Id=16604


1.Granica w najbardziej odległej części drzewostanu

2.Granica przy drodze stokowej

3.Granica przy grzbiecie lub szczycie górskim

4.Granica przy enklawie gruntów innej własności
 
05: Wyznaczenie szlaków zrywkowych (B.B.)
 
Ze względu na zmienność przestrzenną i bardzo długi okres odnowienia, bardzo istotne dla sukcesu rębni IVd jest wyznaczenie stałych szlaków zrywkowych jeszcze przed rozpoczęciem cięć odnowieniowych.
 
Id=16605


1.Gęsta, wcześnie założona sieć stałych szlaków
 
06: Zakładanie ośrodków odnowieniowych (B.B.)
 
Ośrodki odnowieniowe zakłada się początkowo na granicach transportu. Można wykorzystywać (odsłaniać) juz istniejące odnowienia. Moment, rodzaj i intensywność cięć powinny być dostosowane do lat nasiennych i wymagań ekologicznych poszczególnych odnawianych gatunków.
 
Id=16606


1.Inicjowanie odnowień przy granicach transportu
 
07: Poszerzanie i zakładanie nowych ośrodków odnowieniowych (B.B.)
 
Pierwotne ośrodki odnowieniowe powinny być stopniowo odsłaniane oraz poszerzane - początkowo koncentrycznie - za pomocą cięć brzegowych, częściowych lub nawet zupełnych.
 
Id=16607


1.Poszerzanie ośrodków i inicjowanie nowych
 
08: Dalsze poszerzanie i zakładanie nowych ośrodków odnowieniowych (B.B.)
 
Razem z ciągłym poszerzaniem istniejących ośrodków zakłada się nowe - pomiędzy nimi lub dalej przed frontem cięć.
 
Id=16608


1.Ruchomy front cięć

2.Nowe ośrodki odnowienia przed frontem cięć
 
09: Łączenie, poszerzanie i zakładanie ośrodków odnowieniowych (B.B.)
 
Wybór kierunków łączenia ośrodków powinien uwzględniać możliwość bezkolizyjnej zrywki drzew z usuwanych 'firanek'. Czasami można usuwać wszystkie drzewa z niewielkich pozostających fragmentów starodrzewu i wykorzystywać powstające małe zręby do wprowadzania domieszek gatunków światłożądnych.
 
Id=16609


1.Zachowanie możliwości zrywki z miejsc nie odnowionych

2.Mały zrąb
 
10: Struktura drzewostanu zagospodarowanego rębnią IVd (B.B.)
 
Prace odnowieniowe w rębni IVd mogą obejmować całe wyróżniające się jednostki przestrzenne (np. oddziały lub ich znaczne części), utrzymując zróżnicowanie wiekowe oraz gatunkowe tworzących je drzewostanów. Poszczególne domieszki występują obok siebie w zmieszaniu grupowym lub kępowym, a budowa pionowa drzewostanu jest (przynajmniej czasowo) bardzo urozmaicona.
 
Id=16610


1.Efekt: zróżnicowane wiekowo kępy różnych gatunków